Başlık şöyle de olabilirdi; Dünya bir ötegezegen olsaydı onu kimler keşfederdi? Bu sorunun yanıtını arayan iki gökbilimcinin doğal olarak akıllarında geçiş yöntemi var. Bugüne kadar keşfettiğimiz 5000’den fazla ötegezegenin 4000 tanesini bu yöntemle keşfettik.

Gezegen yıldızının önünden geçerken onun ışığını biraz kapatıyor, bu ışık düşmesi dönemsel olarak gözlenirse ötegezegeni keşfediyoruz. Elde edilen ışık eğrisinden ötegezegenin yıldızına uzaklığını sıcaklığını ve boyutunu buluyoruz.

Geçiş yöntemi ile dünyamızı hangi yıldızların çevresinde dolanan gezegende yaşayan uzaylılar keşfedebilir? Bu yöntemin koşulları var, en önemlisi de onu yıldızının önünden geçerken gözleyebilmemiz için ötegezegen yörünge düzlemi benim bakış doğrultumda olması gerekir. Onun yörünge düzlemi bakış doğrultuma dik olursa onu geçiş yaparken göremem. O nedenle dünyamızı keşfedebilecek uzaylılar bizim güneş çevresindeki yörünge düzleminde olmalıdır. Biz gökbilimciler tutulum, ekvator veya ufuk olsun her düzlemi gökyüzüne uzatırız.

Bizi gözleyen uzaylılar tam tutulum düzleminde ise dünyamızı geçiş yaparken Güneşin tam ortasından geçerken gözlerler. Bu düzlemin biraz üzerinde ise dünyamızı güneşin alt tarafından geçerken görürler, altında ise bu kez de güneşin üst kısmından geçerken görürler. Bir diğer zorluk da 365 günde bir geçiş yapacağı için uzun zaman beklemek gerekecek, özellikle üç geçiş yapsında ona o zaman gezegen diyelim diye ilkeleri varsa 1000 günden fazla beklemeleri gerekecek. Bu da keşfi olumsuz yönde etkiliyor doğal olarak. Bugüne kadar geçiş yöntemi ile bulduğumuz 4000 ötegezegenin sadece 203 (%5) tanesinin yörünge dönemi 88 günden büyüktür. Bu ise merkür’ün dolanma dönemidir.

Gaia ve TESS yıldız kataloglarını kullanarak yukarıda belirttiğimiz koşula uyan yakın yıldızları çıkarmışlar. 326 IY (100 pc) içinde ve bizim yörünge düzlemi çevresinde olan 1004 yıldızı belirlemişler. Bu yıldızları kütle, sıcaklık ve yarıçapları ile listelemişler. İçlerinde 2 tanesinin ötegezegeni olduğu daha önce bulunmuş. Yapılan istatistik hesaplara göre her 2 yıldızdan birini ötegezegeni olduğuna göre bu yıldızların çevresinde dolanan en az 500 ötegezegen vardır, onlardan birinde kafası çalışan uzaylı bir gökbilimci varsa dünyamızı nasıl bulacağını ona göstermiş oluyoruz veya bugüne dek bulmuşlardır. O zaman SETI araştırmacılarına bu çalışma ile yol göstermiş olunuyor.

İlişik şekilde bu 1004 yıldız bize olan uzaklıklarına karşın tutulum enlemlerine göre işaretlenmiştir. Sağ tarafta ise yıldızların sıcaklıkları gösterilmekte. Bulunan yıldızların çoğunun soğuk kırmızı cüce olduğuna dikkat ediniz. Ayrıca tutulum düzleminden uzaklıkları 0.262 dereceden büyükse dünyamızı geçiş yaparken göremeyecekleri de önemli bir ayrıntı. Sevgilerimle…