SDO (Solar Dynamic Observatory) NASA'nın en son uzaya yerleştirdiği güneş gözlemevlerinden biridir. O kadar duyarlı kameraları var ki güneş çalışan bilim insanları ilk gelen görüntülerden heyecanlarını saklayamamışlardır. Sanırım ISON enberi noktasından geçerken sadece SDO onu görüntüleyecekti.

Tam o andan SDO tarafından alınan görüntüyü görüyorsunuz, ISON'dan hiç haber yok. Olması gereken yer bir artı (+) işareti fotoğrafta verilmiş. ISON'un çekirdeğinin çapını 1.2 km yöresinde olduğu tahmin ediliyordu. Güneşin yarıçapı 700 000 km. Fotoğrafta bu yarıçap görülüyor. Tam enberi geçişi sırasında güneşin taç katmanı nasıl etkilemiş ise zavallının gazını tozunu yok etmiş. Geriye çekirdek kalınca ( hala bir çok bilimciye göre parçalandığı da ileri sürülüyor) tabii görülmez o kadar küçük cisim.

Ben bu güzelin parçalanmadığı kanaatini taşıyorum, canavara hiç bir şeyini kaptırmadığı düşüncesindeyim ama benimki sadece bir düşünce. Parçalanıp parçalanmadığı çok yakın zamanda ortaya çıkacak. Sevgilerimle...