Menu
FacebookTwitterLinkedInRSS Feed

Akıllı Yaşam Bulmak İçin Yeni Yöntem

NASA Kepler adlı bir uydu fırlattı ve çoğu henüz onaylanmayan 7000'den fazla ötegezegen buldu. Yöntemi çok basitti, gezegen yıldızının önünden geçerken yıldızın ışığını kapatıyordu ve algılanan ışıkta binde 1-2 de olsa azalmayı farkediyordu. Dört yıl boyunca sürekli aynı bölgedeki 150 000'den fazla yıldızı gözleyerek bu kadar ötegezegen keşfetti.

Read more...

Çift Yıldız Çevresinde Ötegezegen

Gezegenlerin nasıl oluştuğunu araştıran bir grup gökbilimci özellikle genç yıldızları inceliyorlar. Çünkü genç yıldızların çevrelerinde gezegenlerin oluştuğu bir disk var. HD 142527 kod adlı yıldız da genç yıldızlar oymağının bir üyesi ve çift yıldız olduğu biliniyor. Bize uzaklığı 450 IY olan bu çift yıldızı 2014 yılında ALMA teleskop dizisi ile interferometrik yöntemle gözlemişler.

Read more...

Astronomİ ve Uzay Bİlİmlerİ Ders Kitabı