Menu
FacebookTwitterLinkedInRSS Feed

Yurtiçi Tebliğleri

 1. 1- F.Tokdemir, Ü.Kiziloglu, E.Derman, 1984, "AR Lacertae Çift Yildizinin UV Etkinligi ", Ulusal Astronomi Toplantisi Tebligleri, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yayini Sayfa 115-117. *
 2. E.Derman, 1984, "Morötesi Astronomisi ve Uluslararasi Morötesi Kesif ( I U E ) Uydusu", Ulusal Astronomi Toplantisi Tebligleri, Bogaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Yayini, Sayfa 89-98. *
 3. Z.Aslan,Ü. Kiziloglu E.Derman, 1984, "DH Leo (HD 86590) Yildizinin Morötesi Tayfi", Ulusal Astronomi Toplantisi Tebligleri, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yayini, Sayfa 107-113. *
 4. Z.Aslan C.Aydin, O.Demircan, E.Derman, O.Gölbasi, Z.Tunca, 1984, "Ulusal Gözlemevi Yer Seçimi Çalismalari", Ulusal Astronomi Toplantisi Tebligleri, Bogaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Yayini, Sayfa 237-243. *
 5. Z.Aslan, C.Aydin, Z.Tunca, O.Demircan, E.Derman, O.Gölbasi, A.Marsoglu, 1986, "Ulusal Gözlemevi Yer Seçimi Çalismalari", Ulusal Astronomi Toplantisi, 1986, Eds. C. Aydin ve E.Derman. *
 1. E.Derman, 1987, "Yeni Teknolojide ve Dünyada Amatör Astronomi", Hizli Teknolojik Degisim Karsisinda Türkiye: Analiz ve Yapilmasi Gerekenler. Sürekli Konferanslar, No:2, 8-9 Haziran 1987, Bogaziçi Üniversitesi, s.41-45.
 2. E.Derman, Z.Aslan, C.Aydin, 1989,"UV Psc Çift Yildizinin Fotometrik Gözlemleri", VI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, 14-16 Eylül 1988, Izmir., Ed. i. Yavuz., s. *
 3. F.F. Özeren, E.Derman, O. Demircan, 1989, "HR 1362'nin fotometrik dönemi", VI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, 14-16 Eylül 1988, Izmir., Ed. i.Yavuz., s. 405-416. *
 4. E.Derman, Z..Müyesseroglu, O.Demircan, 1989, "AW Pegasi örten degisen çift yildizi", TFD-11. Ulusal Fizik Kongresi, Ankara, 31 Agustos-2 Eylül 1989, Bildiriler, s.47. *
 5. A.Akalin, S.Engin, . E.Derman, 1989, "Süperdev yildizlarda atmosferik pulsasyonlar", TFD-11. Ulusal Fizik Kongresi, Ankara, 31 Agustos- 2 Eylül 1989, Bildiriler, s.49 *
 6. F.Ekmekçi, C.Aydin, E.Derman, 1989, "UX Ari'nin moröte gözlemlerinin analizi", TFD-11. Ulusal Fizik Kongresi, Ankara, 31 Agustos-2 Eylüi 1989, Bildiriler, s.51. *
 7. Z.Müyesseroglu, E.Derman O. Demircan, "YY Eridanus yakin çift yildizinin Wilson-Devinney yöntemi ile isik egrisi analizi", TFD-11. Ulusal Fizik Kongresi, Ankara, 31 Agustos-2 Eylül 1989, Bildiriler, s.53. *
 8. F.F. Özeren, Z. Aslan, E.Derman, C. Aydin, O. Demircan, A. Akalin, G.Kahraman, "A. Ü. Rasathanesi'nde gözlenen RS CVn yildiziari" TFD-11.Ulusal Fizik Kongresi, Ankara, 31 Agustos-2 Eylûl 1989, Bildiriler, s.57. *
 9. Z.Aslan, E.Derman, A.Akalin, 1991, "DH Leo Dizgesinde Fotometrik Etkinlik", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 333-342. *
 10. S.Selam, O.Demircan, E.Derman, 1991, "LS Delphini (HD199497) Yakin Çift Yildizinin Dönem Analizi", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 183-192. *
 11. E.Derman 1991, "Türkiye'deki Ulusal Astrononomi Çalismalari", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp 207-220. *
 12. Z. Müyesseroglu, O. Demircan, E.Derman, 1991, "V346 Aql., KR Cyg. ve FG Hya Çift Yildizlarinin Isik ve Dönem Analizleri", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 351-366. *
 13. A.Akalin, S. Engin, O. Demircan, E.Derman, 1991, "Atmosferik Tutulma Gösteren Delta Sagittae Çift Yildizi", VIl. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri - Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 343-350. *
 14. O. Demircan, E.Derman, A. Akalin, 1991, " AH Virginis Degen Çift Yildizinin Dönem Analizi", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 409-410. *
 15. G. Kahraman, E.Derman, O. Demircan, 1991, "A.Ü. Ahlatlibel Rasathanesinde 1987-1990 Yillari Arasinda Yapilan Fotometrik Gözlemlerin Istatistigi", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 435-446. *
 16. F. Özeren, O. Demircan, E.Derman, 1991, "Çok Uzun Dönemli bir RS CVn Yildizi; EK Eri", VII. Ulusal Astronomi Kongresi(Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 457-464. *
 17. F.Ekmekçi, C.Aydin, E.Derman, 1991, "UX Arietis'in Fotoelektrik Isikölçümü", VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri - Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 465-480. *
 18. H.Dündar, E.Derman, O. Demircan, 1991, "AM Leo Degen Çift Yildizinin Isik ve Dönem Degisimleri" VII. Ulusal Astronomi Kongresi (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990) Tebligleri, pp. 481-489. *
 19. A.Akalin, O.Demircan, E.Derman, 1994, "BX Andin Isik Dönem Degisimleri", VIII. Ulusal Astronomi Kongresi (7-11 Eylül 1992) Tebligleri p.344 *
 20. B.Gürol, E.Derman, 1994, "AÜFF Ahlatlibel Rasathanesi'nde Sönümleme Katsayilarinin Mevsimsel Degisiminin Incelenmesi", VIII. Ulusal Astronomi Kongresi (7-11 Eylül 1992) Tebligleri, pp. 336 *
Bu kategoriden diğerleri: Yurtdışı Tebliğleri »
yukarı çık